Problem som hindrar Linux från att bli populär på bred front

2013-01-02 / 1 min.

Artem S. Tashkinov:

Here are a few important considerations before you start reading this article:

Jag står själv i ett läge där jag verkligen önskar att en linuxdistribution kunde ersätta OS X eller Windows. Verkligheten är dock en annan.

~