Battlestation

2013-07-29 / 1 min.

VersionAnteckning
2013-07-29Första versionen
2015-08-06Nytt OS, nya skärmar, nya tangentbord

Den här bloggposten tillägnas min battlestation, som även är kärnan i min hemmastudio. Datorn byggdes i sin första version augusti 2011 med syfte att primärt köra Linux, med Windows som sekundärt operativsystem för den mjukvara jag köpt som inte kan köras tillräckligt bra i Wine.

Augusti 2011 avslutade min femåriga period med enbart Mac i hushållet, då jag kände att Linux äntligen var en värdig kandidat.

foto av battlestation

Operativsystem

Arch Linux med Gnome 3, ruby 2, python 3.3, php 5.4 och diverse databaser. För utveckling används PyCharm, Intellij IDEA 12 och Sublime Text 2. För spel används uteslutande Steam. Backup sköts med Deja-Dup och Dropbox.

För musikerande finns även en installation av Windows 10. För inspelning används Reason Essentials 2

Hårdvara

Skärmar

Övrig kringutrustning

~