Video: Om att vara expert

2014-03-28 / 1 min.

Träffande! Webbutvecklare som bjuds med på möten i egenskap av expert bör känna igen sig, åtminstone jag gjorde det.

~